Monday, 5 August 2013

Niye Kaşı Çıkılıyor 39, Cenan Kızılay

Burada karşı çıkılan; Gezi üzerine fikir üretilmesi değildir, zaten Gezi Olaylarında yazılan, tartışılan, hatta Serbest Kürsü gibi tartışma platformunun tasarlanması, Gezi Kütüphanesi’nin, Gezi Market’in kurulması üretilen fikirler sonucunda ortaya çıkmıştır. Gezi olaylarının nedeni bölgenin veya meydanın tasarımı, yapısal durumu ile ilgili olmadığı, ister fikir olsun, ister mimari proje olsun Mimar’ca yapılacak bir tasarımın, önerinin, anıtın veya düzenlemenin Gezi olaylarına bir çözüm, fayda, farklı bir bakış açısı, duyarlılık veya farkındalık sağlamayacak olmasıdır. Bu nedenlerden ötürü karşı çıkılmalıdır. Yarışmanın duyurusunda “Hedef: kamusal alan veya mekan üretimi” olarak belirtilmekte; zaten mevcut olan bir kamusal alan, mekan var. Yarışma sonucunda ortaya çıkacak “fikir” ile İ.B.B.’nin Taksim için düşünülen önerisinin arasında ne farkı olacaktır.. S.O.S.’in bu gerekçelerden dolayı bu yarışmayı yapması bir anlam ifade etmiyor..

No comments:

Post a Comment