Monday, 5 August 2013

Niye Karşı Çıkılıyor 27, Kenan Güvenç

okullu insanlar!..bu yarışmayı bir fikir yarışması olarak görmeyiniz.bu yarışma oraya öneri hazırlayacak insanları baştan tasfiye etmiştir.yarışmanın belirlemeye çalıştığı gezi imgelemi tasarım adına yarışma yoluyla üzerine baskı yapılabilecek bir strüktür değildir.Okullarınızda sizlere ne yapılıyorsa burada da o yapılıyor..bu nedenle ısrar edilipte yapılan her çalışma, topçu kışlası nasıl o karton bina imgesiyle-başka birşey olma olasılığı zaten yok- Geziyi rehin alma girişimi olduysa bu türden yeni bir rehin alma girişimi olacaktır.Bunun masumiyeti yok,iyi niyetlilik burada geçersiz.bu yarışma ne bir yarışmadır ne bir fikir beyanı platformudur:tam 24 kriterle belirlenmiş fakat 24 kriterin içinde ‘..ütopyalar yaratmak’..bir kriter olarak yeralırken tek bir kriterde bile Gezi’ye,spontan mekansallıklara,geçici mekansal örgütlenmelerin zihinsel araçlarına işaret edilmemesi ,sizden; SMD nin; dünyaya,o muazzam İstanbula, insanlara ve mimarlığa bakışını sizlerin sırtından onaylatma pervasızlığı değil midir?Bu 24 kriter, şehirlere,sokaklara ,meydanlara ,tabiata ve yakınındaki ilgili herşeye bir yaklaşım geliştirebilmek için çoktan ömrünü doldurmuş ne yazık ki çoğu da akademiya entelektüalizminin her durumda oraya buraya savurduğu aynı basmakalıp ,şabloncu ,fosil düşüncelerin bir tezahürü değil midir?bunları niçin yazdılar sizce?çünkü başka bir dünyayı tahayyül edemiyorlar.baktıkları dünyanın çoktan tedavülden kalkmış olduğunu da anlayamıyorlar.ve bu 24 kriterle okullu insanların imgelemlerini rehin alıyorlar.buradan sonra üreteceğiniz her fikir zaten baştan ‘büyükleriniz’ tarafından kapsanmış durumdadır.şimdi şöyle yapsam; bu kriterleri yok saysaydım ,yarışma alan sınırlarını yadsıyarak bu sınırların hiçbir zaman oluşamayacağını varsaysaydım,nasıl sunulacağı üzerine koşulları da takmasaydım,önerilen kaynaklara değil de kendi İstanbul deneyimlerimden birine yaslansaydım geride SOS Gezi yarışmasından eser kalır mıydı? kalmazdı..Bunları yapsaydım sanırım sonunda kendimi yine o sıcak Gezi günlerinin tariflenemeyecek şekillendirilemeyecek esintisi içinde bulur ve oradan geleceğin belirsiz harikuladeliğine bir selam çakardım.Bu yarışma 1 kasım 2013 teki teslim tarihinden önce arkamızda kalacak.eminim..kg

No comments:

Post a Comment