Monday, 5 August 2013

Niye Karşı Çıkılıyor 33, Aylin Çankaya

Akademinin, mimarlık ortamının faşizan her türlü girişimini protesto ediyorum. Mimarlık ortamı kendi gündemini yaratabilmeli; politikacılar ve sermaye sahiplerinin belirlediği gündemin peşinden koşmaktan vazgeçmelidir. Bu hem gezi direnişine, hem öğrencilere, hem ortama yapılmış faşizan bir saldırıdır. Alternatif fikirler başlığı ve beklentiler kısmında yer alan trajikomik 24 madde basbayağı had bildiriciliktir. Kamusal alan ve kişisel hayatın dokunulmalığı uğruna kayıplar yaşanmış, insanlar yaralanmışken; kamusal alanın, kamu tarafından kullanımının alternatif fikirler başlığı altında öğrencilere dönük masumane bir fikir projesiymiş gibi ilan edilmesi durumun vahametini artırıyor.

No comments:

Post a Comment